Voltizeerimise programm

 

1. osa

Harjustuste kohustuslik kava (sammus) - max 60 punkti

 

1. Selga hüpe abilise abil

2. Põhiistak

3. Pääsuke

4. Seis

5. Karussell

6. Maha hüpe

 

 

 

2. osa

Tehnilised harjutus (traavis)

 

Püstiseis kuni 20 sekundit (max punkte 20) - hinnatakse kestust - 1sec = 1punkt.

 

 

 

 

3.osa

Vabakava

 

Harjutused endal vabal valikul enda poolt valitud allüüris (sammus, traavis, galopis - tuleb teatada kordetajale enne täitmisele asumist) vähemalt kaks, üks neist võib olla ka kohustuslikust kavast (lisaks selga ja maha hüppamisele) - max 30 punkti.

 

 

 

märkused:

1. Kõigi staatiliste harjutuste kestus vähemalt 4 sekundit (seis, põhiistak, pääsuke) põhiharjutuste juures.

2. Kõigi liikumisharjutuste ühe osa kestus ligikaudu neli hobusesammu (karussell)

3. Kordetaja juures ei viibi harjutuste sooritamise ajal mitte keegi. eelmine võistleja aitab järgmise võistleja selga, viimane võistleja

    aitab selga esimese ning lahkub siis keskelt.

4. Kõik ühel hobusel võistlejad sisenevad areenile korraga.

5. Võistlusriietus: vaba, soovitavalt liibuvad riided ning pehme tallaga jalanõud.