1 Maret Pajus A võitja Mari
A Leelet
2 Mari Jürgenson B võitja Leelet  
 
    Leelet
   
3 Harles Hekk  C võitja Anna-Justina    
B Minna-Mari  
4 Leelet Kivioja D võitja Minna-Mari    
 
    10 Leelet
   
5 Linda Ormus E võitja Birgit      
C Birgit    
6 Anna-Justina Kuller F võitja Epp      
     
    Ann-Riin  
   
7 Minna-Mari Sirpia G võitja Ann-Riin    
D Ann-Riin    
8 Hanna Mätas H võitja Terje    
  1. KOHT
  >>  > VÕITJA        
  Leelet Kivioja
9 Birgit Piho I võitja Liina    
E Marit    
10 Siiri Kreem J võitja Marit    
   
    Marit   >>   > KAOTAJA  Marit  
        2. KOHT
11 Epp Voolma K võitja          
F           >>  > VÕITJA Marit Paltimäe
12 Maie Salk L võitja        
     
    20 Marit  
   
13 Ann-Riin Ridbeck M võitja      
G    
14 Theresa Dee Torjus N võitja  
 
15 Ülle Peets A kaotaja Maret  
H Harles    
16 Terje Hekk B kaotaja Harles     3. KOHT
     >>  > KAOTAJA  
    Linda   Linda Ormus
       
17 Liina Malva C kaotaja Linda      
I Linda    
18 Kristiina Laisaar D kaotaja Hanna    
   
    30 Linda  
     
19 Marit Paltimäe E kaotaja Siiri      
J Maie      
20 F kaotaja Maie        
       
    Teresa    
  >>   > VÕITJA
21 G kaotaja Teresa    
K Teresa  
22 H kaotaja Ülle  
   
  4. KOHT
  >>  > KAOTAJA        
23 I kaotaja Kristiina   Kristiina Laisaar
L Kristiina    
24 J kaotaja    
   
    Kristiina  
     
25 K kaotaja      
M      
26 L kaotaja    
   
    40 Kristiina
 
27 M kaotaja    
N