Volti˛eerimine
Parimatest parimad!!!, Need, kes üldse
 julgesid volti˛eerimisvõistlusest osa võtta:
Merilin Vips 189,8 6
Harles Hekk 116,41 10
Mari Jürgenson 142,52 8
Linda Ormus 227 I
Kristine Paulus 216 4
Anna-Justina Kuller 141,99 9
Liina Malva 148,45 7
Marit Paltimäe 218 II
Ann-Riin Ridbeck 217 III
Pille Pajulaid 210,68 5