LEADER

Kõige põhilisemaks tulemuseks toetuse saamisel ja Lagedi Ratsaspordi Sisemaneeži valmimisel on ratsakooli õpilaste, laste ja treenerite naeratavad näod, kes ei pea enam külma tuule ja vihma käes kannatama.

Oluliselt on paranenud ka treeningute kvaliteet.

 

Lagedile rajatud ratsaspordi sisemaneež, nimetusega Lagedi Ratsaspordi Sisemaneež, kujutab endast lihtsat, kuid samas väljanägemiselt suurejoonelist PVC kattega viilhalli, millel on valgust läbilaskev PVC katus, neli seina ja lihtne suletav ukseava. Põrandaks on liivaga täidetu ratsutamise pinnas, spetsiaalne liiv. Ratsaspordi sisemaneež võimaldab pakkuda kvaliteetseid hobuteenuseid (ja miks mitte ka mitte-hobustega seotud teenuseid) aastaringselt.

Rõhutamist väärib ka asjaolu, et Lagedi Ratsaspordikool on ainuke PHKK piirkonnas tegutsev ametlik EHIS registreeritud ratsaspordikool (vt.ka  http://www.ehis.ee ), kus pakutakse kvaliteetset ratsaspordialast teenust. Õpilaste arv kõigub 55-90 lapseni. Suvekuudel suvepuhkuste tõttu on õpilaste arv tavaliselt väheneb.

 

Kohalikus Lagedi Piirkonna Arengukavas 2013 - 2017a toodud Lagedi ratsaspordi sisemaneeži ehitamise vajadus on tänaseks päevaks täidetud!

 

·       Piirkonna elanikel  (lastel, erahobuse omanikel, hobuhuvilistel)  on peale sisemaneeži valmimist võimalik saada kvaliteetset ja erinevaid nn. hobu- ja ratsasporditeenuseid kohapeal ning nad ei pea "pendeldama" Tallinna sisemaneežiga ratsaspordikoolide vahet selle asemel, et teenust saada kohapeal. Probleem on praegu eriti üleval külmade ja vihma saabudes sügisel.

·         Lisaks olemasoleva põhiteenuse, ratsakooli teenus (algõpe, individuaaltreeningud, takistussõit, kolmevõistlus) ja hobuse boxi üüriteenus olulisele teenuse kvaliteedi olulisele paranemisele tänu sisemaneeži valmimisele, võimaldaks hoone valmimine võtta meil kasutusele koguni 12 uut teenust (või teenusegruppi).

·         Seoses klientide (õpilaste, hobuseomanike, ka hobusehuviliste) arvu suurenemisega ja uute teenuste kasutuselevõtuga näeme ette tulevikus uute töökohtade loomist vähemalt ühele täiskohaga töötajale ja ühele osalise koormusega töötajale.

·         Mitmekesised kohapealsed teenused ning vaba aja veetmise võimalused saavad läbi selle, et pakutakse aktiivset vaba aja veetmise võimalusi eelkõige ratsaspordiga tegeledes, saavad piirkonnas paremini täidetud ka sügis-talv-kevadkuudel tänu sisemaneežile.

Tulemused: - Täiendavad teenused või olemasolevate mitmekesistamine:

a)    Mitmekesistada olemasolevaid teenuseid. Pärast maneeži valmimist on võimalus pakkuda klientidele sügis-talv-kevad hooajaks mitmesuguseid teenuseid (teeningvorme).

·         Ratsutamise algõppe pakkumine, Nii grupi, kui eratreeningud. Sihtrühm - igas vanuses, kõik inimgrupid.

·         Hüppetreeningute mitmekesistamine - kasutades peamiselt kavalette ja märgiseid.

·         Koolisõidu treeningud. Võimalus tähiseid kasutada.

·         Töö hobusega käekõrval. Ka topeltkorde.

·         Erakliendid, era-hobuseomanikud ja nendega seotud teenused.

·         Korraldada lastelaagreid ka talvisel hooajal.

·         Hobuste boxide väljaüürimine hobuseomanikele. Hetkel suur osa klientidest kolib Tallinna maneeežiga kohtadesse.

b) Uued tooted ja teenused (teenusgrupid).

·         voltižeerimine (hobuse seljas võimlemine). Oli seni väga probleemne talvel pakkuda klientidele.

·          Uuenduslik Eestis (ja meie teada kogu maailmas) on, et peale sisemaneeži pakkumist  avaneb võimalus kasutada rühma-voltižeerimist (hobuse seljas võimlemist) nn voltižeerimise pukkidel (spetsiaalsed madalad puuhobused, valmistatud tünnist) muusika saatel. Võimalik harrastada ka eakatel. Esitlesime seda esimest korda 2014a sügisel Jõelähtme valla treenerite päeval Loo alevikus. Nimeks pakume "Equ-aeroobika".

untitled.png

·         Kolmevõistluse maastikutreening sisemaneežis (siseoludesse ehitatakse looduslikke tõkkeid, hekke jne).

·         Kadrillide sõitmise õpetus. Sünkroonratsutamine grupis, muusika saatel, võimalik ainult sisemaneežis talvel.

·         Saame pakkuda noorte hobuste vabahüpete tegemist ehk nn Springgarten teenust.

·         Koolitused-kliinikud. Uuenduslikus ja eripärasus. Kui seni on õnnestunud ainult ühel korral väliskoolitaja (Prantsusmaalt) saada huvilistele praktilist koolitust läbi viima, siis tänu sisemaneežile on sellised koolitused muutunud pigem traditsiooniks. Toimuvad erinevad praktilised seminarid nii takistussõidust, koolisõidust, kolmevõistlusest, maastikusõidust, rakendispordist, rännakuspordist, westernratsutamine, polo, voltižeerimine, horsemanship, veterinaaria jne, jne.  Aga samuti kliinikud teemal: hobuste agility, klassikaline ratsutamiskunst. Saab läbi viia ratsaspordi ametnike eriti just praktilist seminari: takistussõidu rajameistrite koolitus, koolisõidu hindajad, jne. Tänu suurepärastele tingimustele on suur huviliste arv, kes soovivad nendel osaleda. Koolituste tase tõuseb tänu sellele, et on võimalik osaleda rahvusvahelistes FEI (rahvusvaheline ratsaliit) koolitus projektides.

·         Muud uued teenused ja võimalused (ka treeningvormid) eraldi spordialad, mida on võimalik kasutada. Siia hulka kuuluvad Siia gruppi kuuluksid ka mittetraditsiooniliste ratsaspordi- ja hobualadega harrastamised - agility, westernratsutamine, polo, rakendisport, rännakusport, jne, jne

·         Koostöös MTÜ „Rebala Ratsaspordi- ja Erivajadustega inimeste ratsutamise klubiga“ pakutakse kvalifitseeritud ja praktilist koolitust ja jagatakse teadmisi eestis erivajadustega inimestega tegelejatele ka sügis-talv-kevad aastaajal. Pakutakse teenust siin kandis sellist teenust vajavatele inimestele.

·         Võistlused, üritused. Kui seni sai võistlusi ja erinevaid üritusi läbi viia ainult suvekuudel, 2-3 korda hooajal, siis peale sisemaneeži valmimist korraldatakse neid pea igal kuul. Lisaks kõigele, peale sisemaneeži valmimist on muutunud traditsiooniks ja ümbruskonna rahva jaoks populaarseteks sellised üritused, nagu "Lagedi Jõulukadrill koos laadaga", "Kadripäeva show" ja mitmed teised üritused. Sissetulek võistluste osalustasust.

·         Ratsaspordi treeninguteks sisemaneeži üürimine. Saavutatud on olukord, kus plahvatuslikult on kasvanud ümbruskonna tallide ja hobuseomanike poolt maneeži rentimine treeninguteks. Võimalus on hobustele vabahüppeid (springgarten) teha.

·         Muudeks üritusteks sisemaneeži üürimine. Teatavat populaarsust on omandanud sisemaneeži rentimine erinevateks mitte-ratsaspordi- ja hobustega seotud üritusteks, nagu näiteks koertekasvatajate klubide kokkutulekud ja näitused, rannavõrkpall talvisel ajal, sünnipäevade pidamine, laadad, muud koolitused jne.

·         Ratsa- ja õppelaagrite korraldamine talvistel koolivaheaegadel.